Ecosistemele acvatice joacă un rol esențial în asigurarea sănătății populației, reglementărilor climatice și a serviciilor culturale. În ultimii ani, publicul a contribuit la extinderea cunoștințelor științifice. Un parteneriat productiv între cercetători și public poate crește rezoluția temporală și spațială a datelor de mediu, furnizând informații complementare despre ecosistemele acvatice. Știința cu și pentru cetățeni este un cadru eficient pentru schimbul de cunoștințe asupra problemelor de mediu, conștientizarea problemelor de mediu, reconectarea oamenilor cu natura și promovarea unei atitudini ecologice. Totuși, participarea publicului la scară națională este limitată, în timp ce la nivel internațional există câteva probleme nesoluționate referitoare la percepțiile cetățenilor, dinamica, dimensiunile și tipurile de grupuri de voluntari, costurile și beneficiile acțiunilor întreprinse. Scopul principal al proiectului este consolidarea capacității cetățenilor de a raporta și monitoriza poluarea apei și de a promova implicarea activă a comunității pentru sensibilizarea, educarea și luarea deciziilor. Strategia proiectului este de a crea o platformă gratuită și ușor de utilizat pentru colectarea de date asupra calității apei, prin utilizarea pe termen lung a unui set predefinit de metode. Va fi evaluată percepția cetățenilor asupra programelor legate de mediu și relația acestora cu mediul. Utilizând o abordare netradițională, un model de detecție va fi obținut în urma analizei datelor generate de public prin intermediul rețelelor de socializare folosite pentru extragerea informațiilor referitoare la problemele legate de caliatatea apei. Rezultatele proiectului vor contribui la o mai bună înțelegere a relațiilor public-experți, vor permite realizarea de discuții între părțile interesate, vor oferi oportunități cetațenilor de a exprima îngrijorările legate de calitatea apei și pierderea serviciilor ecosistemice și vor evidenția importanța participării în proiecte științifice.